מחירון
:תרגום מסמכים בשפות-
אוקראינת, בעברית ובצרפתית
אנגלית, רוסית,
,אל דף 250 מילים 118 שקלים
.או 95 שקלים אל מסמכ חד-דף

בשפה הולנדית-
כל דף 250 מילים 177שקלים או
.למסמך של דף אחד 118 שקלים

מחיר לאישור נוטריוני-
בהתאם למחירון של לשכת
.עורכי דין בישראל

.אימות בינלאומי (אפוסטיל) 117ש''ח-

* המחיר כולל מע'מ 18%.