:מידע ליצירת קשר
(+972)77 439 17 16 :טלפון
(+972)526621152 : נייד
ליובלב זולוצ'בסקי
lelocombina@gmail.com :דואר אלקטרוני